Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?

March 22 2018

- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viagdziejestola gdziejestola
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola

March 20 2018

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viagdziejestola gdziejestola
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
Przypuśćmy, że znałeś kogoś dawno temu. Dzieliliście się sobą, spijając siebie nawzajem. Potem oddaliliście się od siebie, życie uniosło was w różnych kierunkach, więź nie była dość mocna. Albo rozdzieliły was siły wyższe. Po latach znów spotykasz tę osobę, w tej samej powłoce, i przechodzicie przez wszystko od początku. Co cię przyciąga? Czy to ta sama osoba? Zapewne tak samo się nazywa i tak samo wygląda, ale czy to oznacza, że się nie zmieniła? A jeśli nie, to czy wszystko, co się wydarzyło, traci na znaczeniu? Ludzie się zmieniają, ale jak bardzo? Jako dziecko wierzyłem, że jest coś takiego jak esencja osoby, coś w rodzaju rdzenia osobowości, wokół którego czynniki zewnętrzne zmieniają się i ewoluują, nie uszkadzając integralności tego, kim jesteś. Później przekonałem się, że był to błąd percepcji, wynikający z metafor, których używamy do samookreślania się. To, co uważaliśmy za osobowość, nie było niczym więcej niż ulotnym kształtem jednej z przepływających obok nas fal. Albo, sprowadzając to do ludzkiej skali, kształtem piaszczystej wydmy, powstałej w odpowiedzi na bodźce. Wiatr, grawitacja, wychowanie. Podłoże genowe. Wszystko podlega erozji i zmianom. Jedyny sposób na pokonanie tego, to pójść do wieczystej przechowalni.
— Modyfikowany Węgiel - Richard Morgan
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola

March 13 2018

Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
3786 74ef
Reposted from4777727772 4777727772 viaholymoly holymoly
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.

March 11 2018

"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"

March 04 2018

2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viasatyra satyra
Reposted fromlesnydziad lesnydziad viasatyra satyra
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
5153 4f9d
Reposted frommadlenaa madlenaa viasatyra satyra
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
Reposted frommissmaya missmaya viagdziejestola gdziejestola
3098 0bde
Reposted fromnawrocka nawrocka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl