Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viagdziejestola gdziejestola
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted fromrefuge refuge viagdziejestola gdziejestola

Reposted fromgdziejestola gdziejestola
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
szczęśliwe związki, wspólne mieszkania, śluby, ciąże. ciągle więcej i więcej - a ja tak jakby poza tym. obok.
— ^
Reposted fromaggape aggape viagdziejestola gdziejestola
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
2580 8141 420
Nabroiłem.
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.
Zakochałem się jakieś dwa, trzy tygodnie temu, o trzynastej dwadzieścia.
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę.
Reposted fromdreamlike dreamlike viagdziejestola gdziejestola
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola

May 23 2017

2506 dc63 420
Reposted fromzenibyja zenibyja viagdziejestola gdziejestola
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
0214 f3d1 420
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl