Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

2506 dc63 420
Reposted fromzenibyja zenibyja viagdziejestola gdziejestola
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
0214 f3d1 420
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viagdziejestola gdziejestola
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.

February 24 2017

Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viayouuung youuung
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viagdziejestola gdziejestola
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viagdziejestola gdziejestola
Nie bój się płaczu, czasem w każdym coś pęka.
— Paluch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazoou zoou
- Co cię boli? - Wszystko mnie boli.  Gdzie byś mnie nie dotknął, to boli.  Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura - "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromblackdrama blackdrama viazoou zoou
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromchocoway chocoway viagdziejestola gdziejestola

July 05 2015

9004 9cc7 420
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa viasatyra satyra
8754 14d4 420
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viasatyra satyra
Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec.
— I. Sowa: "Herbatniki z jagodami"
Reposted frompensieve pensieve viasamozatrucie samozatrucie
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaciepla-vodka ciepla-vodka
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
— "Julia.Trzy tajemnice."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl